Site Loader

Het stimuleren van sport staat in Nederland en andere delen van Europa hoog op het vandaal. Lokale overheden en regio’s willen inwoners motiveren om steeds meer te gaan bewegen en sporten. Dit brengt namelijk allemaal positieve veranderingen in de gezondheid en samenleving met zich mee. Dit doel proberen deze overheden te realiseren door een goed sportbeleidsplan te ontwikkelen. Dit is met name gericht op het sportbeleid, sportaccommodaties en sportparticipatie.

Lokaal sportbeleid

Het lokale sportbeleid van gemeenten is voornamelijk gericht op het sportaanbod dat voor iedereen toegankelijk is. Inwoners moeten hier met plezier gebruik van kunnen maken. Het sportbeleid is pas effectief als inwoners vaker gaan sporten. Wat een gemeente nodig heeft aan sportaccommodaties is constant in ontwikkeling. Het is van belang op van tijd tot tijd te onderzoeken of dit nog steeds voldoet aan de wensen en behoefte van de inwoners uit de gemeente.

Sportbeleidsplan laten maken

Om het gewenste aanbod te bepalen, zijn er verschillende adviesbureaus die zich hier kunnen verdiepen. Zij onderzoeken en analyseren factoren die hierin van belang zij. Denk bijvoorbeeld eens aan de ledenaantallen van verenigingen en de maatschappelijke en demografisch ontwikkelingen die zich afspelen in de gemeente. Deze factoren zijn constant in beweging, waardoor het goed is om dit nauwlettend in de gaten te houden. Al deze en nog veel meer factoren nemen zij in de berekeningen en ontwikkelen hierdoor een overzichtelijk sportbeleidsplan.

Schakel een onafhankelijk adviesbureau in

Werk je bij een lokale overheid en ben je verantwoordelijk voor de sportparticipatie in de gemeente. Dan kan het zo zijn dat een duidelijk sportbeleidsplan je kan helpen om de sportparticipatie binnen de gemeente aanzienlijk te verbeteren. Om dit te laten ontwikkelen is het dus een goed idee, om een onafhankelijk adviesbureau in te schakelen. Dit scheelt een hoop tijd en moeite waardoor de inwoners van jouw gemeente hebben weer een passende mogelijkheid om in beweging te zijn.