Site Loader
Consultancytips

Als verhuurder kan u soms in lastige situaties terecht komen. Het kan zo zijn dat een huurder niet voldoet aan de betalingen en een huurachterstand oploopt. Als dit één of twee keer gebeurd, maar dit vervolgens weer oplost is er niets aan de hand. Als het daarentegen vaker gebeurd of helemaal niet opgelost wordt, kan dit erg vervelend zijn. Op dit moment kunt u het best een advocaat in handen nemen. Doordat u zelf emotioneel betrokken bent, is het lastig om rationeel te handelen. Een advocaat bewaart de rationaliteit bij dit proces en weet precies hoe zij met deze situatie om moeten gaan.

 

Hoe te werk bij een huurachterstand?

 

Iedere situatie is anders. Geen een huurder of verhuurder is hetzelfde. Daarom is het belangrijk dat er goed na wordt gedacht over de aanpak. Een advocaat zal beginnen met het sturen van een sommatiebrief. Deze brief geeft precies aan wat de kosten zijn en wat de huurder dus nog moet betalen. Er wordt een betalingsregeling getroffen met uw debiteur als hij of zij niet aan de betaling kan voldoen. Als hij/ zij niet reageert op de eerste sommatiebrief, wordt er een tweede brief gestuurd.

 

Weigering van betaling

 

Als de debiteur weigert de huurachterstand te betalen, worden er andere stappen gezet. Hierbij zullen er juridische mogelijkheden overwogen worden. U kunt hierbij denken aan een incassoprocedure, beslaglegging op vermogensbestanddelen of het aanvragen van faillissement. De advocaat zal altijd met u in overleg treden en de stappen die hij of zij wilt nemen met u overleggen. Omdat u in de toekomst nog met de huurder moet samenwerken is het belangrijk dat er niet te grote spanningen ontstaan. Door het inschakelen van een advocaat zullen er geen verkeerde emoties geuit worden. Er blijft een afstand tussen beide partijen en de advocaat dient als bemiddelaar. Hierdoor blijft er een prettige sfeer en wordt er gehandeld met rationaliteit.