Site Loader

We zijn niet graag lang bezig met onze werkzaamheden, en doen alles het liefst zo snel en efficiënt mogelijk. Om dit te verwezenlijken zijn we steeds meer bezig met nieuwe uitvindingen en ontwikkelingen die ons het leven gemakkelijker maken. Steeds meer handwerk wordt vervangen door machinewerk, en steeds meer werk wordt dus gemoderniseerd. Dit wijst op onze postindustriële samenleving, waar we steeds meer waarde hechten aan kennis in plaats van aan producten of tastbare dingen. Een goed voorbeeld is de klepelmaaier. Zeker wanneer het aankomt op precies die modernisering is dit zo’n belangrijk voorbeeld. Waar vroeger de oogsten, het maaien en het land allemaal met de hand worden verzorgd, is dit nu niet meer het geval. Deze machine zorgt ervoor dat dit veel efficiënter en sneller gedaan kan worden. Op die manier scheelt het de mens een hele hoop werk en kracht, en is dit dus het perfecte voorbeeld voor onze moderne maatschappij.

 

Verschillende meningen

Toch zijn de meningen over deze moderne ontwikkelingen erg verdeeld. Waar veel mensen het nut nog wel inzien van bijvoorbeeld de klepelmaaier, aangezien dit nog steeds mensen nodig heeft en het natuurlijk erg efficiënt is, zijn er ook tegenstanders van de modernisatie. Sommige mensen zijn bang dat het mensenwerk volledig gedomineerd gaat worden door machines. Dit zorgt voor een overname van het mensenwerk. Echter, ook op deze angst zijn veel kritieken te bedenken. Mensen zullen altijd nodig blijven om deze machines te besturen en natuurlijk te onderhouden. Ook zijn mensen nodig voor het creatieve gedeelte, waar machines nooit aan het menselijke, creatieve brein kunnen tippen. Op die manier is het meer dan logisch dat er altijd een goede balans zal zijn tussen machines en de mens, en deze juist van grote positieve invloed zijn op ons dagelijks leven.

 

Vragen?

Bij vragen over dit vraagstuk kan er contact op worden genomen met een specialist, of een bedrijf die zich hier mee bezighoudt. Dit kan voor veel verheldering zorgen!